ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជណ្តើរយន្ត

2021-03-19

      ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជណ្តើរយន្ត

បរិយាកាសត្រួតពិនិត្យការដំឡើងនៅក្នុងជណ្តើរយន្តគឺពិតជាពិសេស។ ការកាត់បន្ថយត្រូវតែផ្លាស់ទីឡើងលើនិងចុះក្រោមដោយមិនឈប់ហើយខ្សែភ្លើងតំឡើងនិងបញ្ជូនម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យបណ្តាញជណ្តើរយន្តក៏មានតម្រូវការពិសេសផងដែរ។ នាពេលបច្ចុប្បន្នការកាត់បន្ថយដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅត្រូវបានគេឧទ្ទិសខ្សែអ៊ីសឺរណិតការបញ្ជូន, ការបញ្ជូនស្ពានបណ្តាញឥតខ្សែ។

តោះរៀន​អំពីការប្រើប្រាស់ការកាត់បន្ថយកើនឡើងខ្សែអ៊ីសឺរណិតការ​ឆ្លង

ដោយសារតែបរិស្ថានត្រួតពិនិត្យពិសេសដែលបានតំឡើងនៅក្នុងជណ្តើរយន្តជណ្តើរយន្តត្រូវតែផ្លាស់ទីឡើងលើចុះក្រោមដោយមិនឈប់។ ដូច្នេះប្រសិនបើរបៀបបញ្ជូនខ្សែភ្លើងត្រូវបានប្រើតង់ស៊ីតេពិសេសខ្សែអ៊ីសឺរណិតសម្រាប់ការកាត់បន្ថយនេះត្រូវតែត្រូវបានប្រើ។ ធម្មតាខ្សែអ៊ីសឺរណិតs មិនអាចត្រូវបានប្រើ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលយូរពួកគេនឹងងាយបែកហើយប៉ះពាល់សញ្ញា។ ការ​ឆ្លង។

ការកាត់បន្ថយពិសេសខ្សែអ៊ីសឺរណិតsអាចត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺមួយផ្សំដោយខ្សែរភ្លោះ + ខ្សែថាមពលពីរស្នូល + ខ្សែដែកនិងមួយទៀតត្រូវបានផ្សំជាគូខ្សែ + លួសដែក។ ចំណុចរួមនៃខ្សែទាំងពីរគឺដើម្បីកែលំអខ្សែដោយខ្សែដែក។ ភាពធន់នៃតង់ស្យុងភាពខុសគ្នាគឺថាប្រភេទមួយរួមបញ្ចូលទាំងខ្សែថាមពលហើយប្រភេទមួយទៀតមិនរាប់បញ្ចូលខ្សែថាមពលទេ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលបណ្តាញដែលមិនគាំទ្រការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល POE អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទទីមួយខ្សែអ៊ីសឺរណិត។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើកាមេរ៉ាឃ្លាំមើលបណ្តាញដែលគាំទ្រការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល POE អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រភេទទីពីរ។