ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

តើកំពង់ផែ Thunderbolt 4 របស់ញូម៉ាកផតវឺរគឺជាអ្វី?

2021-03-25

តើកំពង់ផែ ផ្គរលាន់ ៤របស់ញូម៉ាកផតវឺរគឺជាអ្វី?

 

ចាប់តាំងពីចំណុចប្រទាក់ Thunderbolt ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ ២០១១ អត្រាបញ្ជូនរបស់វាត្រូវបានកើនឡើងពី ១០Gb / s ទៅជំនាន់ទី ៣ / ជំនាន់ទី ៤ ៤០Gb / វិនាទីហើយផ្គរលាន់ ៣ការបញ្ជាក់ពិធីការក៏បានក្លាយជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ជាក់ យូអេសប៊ី ៤ ផងដែរ។ ផ្គរលាន់ ៤ត្រូវបានប្រកាសនៅCESនៅឆ្នាំ ២០២០និងកំណែចុងក្រោយនៃការបញ្ជាក់ត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងខែនេះ។

 

ផ្គូរផ្គង ៤ ត្រូវបានអនុវត្តតាមយ៉ាងពេញលេញជាមួយឯកសារយូអេសប៊ី ៤ការបញ្ជាក់ 

ទោះបីជាអត្រាផ្ទេរទិន្នន័យគឺដូចគ្នានឹងជំនាន់មុនក៏ដោយតំរូវការកម្រិតបញ្ជូនអប្បបរមាសម្រាប់តំណ PCIe ត្រូវបានកើនឡើងពី 16Gb / s ដល់ 32Gb / s ។ វាក៏គាំទ្រផងដែរនូវការបង្ហាញប្រភេទ 4K ឆានែល 4K ឬប៉ុស្តិ៍តែមួយឆានែល 8K និងការការពារ Intel VT-d DMA ដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារ DMA ។

ក្រុមហ៊ុន Intel ក៏បានបង្កើតនូវតម្រូវការដ៏លំបាកមួយចំនួនសម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានបច្ចេកវិទ្យា ផ្គរលាន់ ៤ដូចជាមានយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្គរលាន់ ៤interface, and the interface can be used to charge the computer. When interacting with the computer’s mouse or keyboard, the ផ្គរលាន់ ៤docking station also supports wake-up from sleep. According to data provided by Intel, the cable that currently supports ផ្គរលាន់ ៤can be as long as 2m, and active cables of 5 to 50m will be introduced in the future. The interface power required by related accessories is still maintained at 15W. As one of the designers of Thunderbolt, Intel’s new mobile processors Tiger Lake will also be the first to support Thunderbolt 4.ខ្ញុំntel 8000 Series Controller / Intelក្រុមហ៊ុន Intel ប្រកាសក្នុងខែនេះថាខ្លួនគាំទ្រផ្គរលាន់ ៤8000 series controllers, including JHL8540 and JHL8340 host controllers for computer manufacturers, and JHL8440 device controllers for accessory manufacturers. Apple, another designer of Thunderbolt, is already preparing to abandon Intel's chips on the Mac and switch to the ARM platform, but Apple claims that due to the speed and flexibility of the interface, Mac computers will continue to support the ចំណុចប្រទាក់ Thunderbolt in the future. In order to increase the market share of Thunderbolt, Intel also exempted OEMs and chip manufacturers from patent fees on this standard in 2018. The ASRock X570 launched this year has also become the first AMD motherboard to pass ផ្គរលាន់ ៣វិញ្ញាបនប័ត្រ។