ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ផ្សារអេស។ អេ។ អេ។ អេស។ អេសនៅឆ្នាំ ២០២០ តំរូវការសាកអាគុយ EV កំពុងកើនឡើង

2021-03-03

TESLAផ្សារអេ នៅឆ្នាំ ២០២០
តំរូវការសាកឆ្នាំងភ្លើងកំពុងកើនឡើង

 

 

Tesla Model 3 has been performing well since its launch. The latest data shows that this model will account for 72% of Tesla's full-year shipments នៅឆ្នាំ ២០២០, and occupy 12% of the entire EV market. It has been the best-selling EV for the third consecutive year.

អាចចល័តបាន ឧបករណ៍សាកអគ្គិសនី EVនឹងជាការសាកថ្មផ្ទះល្អណាស់សម្រាប់រថយន្ត EV ទាំងអស់។

 

ក្រុមហ៊ុន Tesla បានចេញលក់ម៉ូដែល 3 នៅឆ្នាំ 2017 ហើយម៉ូដែលស្តង់ដាររបស់វាមានតម្លៃ 35,000 ដុល្លារ។ ទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនមិនសម្របសម្រួលលើការរចនាផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវជួរជិះទូកគ្រប់គ្រាន់និងលក្ខណៈពិសេសនៃការអនុវត្ត។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកម៉ូឌែល ៣ បានក្លាយជាម៉ូឌែលដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយវាក៏បានក្លាយជាឡានអគ្គិសនីដែលមានប្រជាប្រិយបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរ។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគំរូនេះក៏ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរជាសកលទៅការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយ។

 

 

ប្លក់លក់អេអាយ។ អេសលក់ដាច់បំផុត ២០

 

According to data from EV Sales Blog, an electric vehicle sales tracking agency, global electric vehicle sales reached 3.124 million នៅឆ្នាំ ២០២០, and Model 3 has dominated the global EV market for the third consecutive year, with a market share of 12% and sales of 365. 240 vehicles.

 

The EV Sales Blog stated that Tesla Model 3 topped the list for the third time in a row on the final EV sales rankings នៅឆ្នាំ ២០២០, and it has greatly distanced itself from other models. There is no real competitor yet. It looks like this car may win the championship for the fourth time in a row in 2021, which will be the same as the record of Nissan Leaf. The latter won the title of the world's best-selling EV in 2011, 2013, 2014 and 2016.

 

This year, Tesla also delivered the best results in history under the joint promotion of Model 3 and Model Y. Model 3 is undoubtedly the biggest contributor. According to the production and sales data released by the company, Tesla delivered a total of 509,737 vehicles នៅឆ្នាំ ២០២០, of which Model 3 and Model Y totaled 454,932, accounting for 89% of its annual deliveries.

 

Data from the EV Sales Blog shows that Model 3 accounted for 72% of Tesla's full-year sales នៅឆ្នាំ ២០២០, which means that nearly 3 out of every 4 vehicles sold this year are Models. 3. However, as Model Y's production capacity in China continues to increase, coupled with the Berlin Giga will also start delivery later this year, this crossover is likely to reduce Tesla's total market share. However, as sustainable transportation is more widely used globally, market demand for electric vehicles will continue to grow, and Model 3 sales are not expected to be affected.